Deelnemers pearkekeatsen 2022 tot nu toe

Stienzer Keatsdagen

Deelnemers pearkekeatsen 2022

Sta je nog niet op de lijst? Wees er snel bij! We hanteren een opgavelimiet. Voorkom teleurstelling en geef je vandaag nog op. Opgeven kan je hier doen.

Overzicht deelnemers tot nu toe

 • Maaike Hiemstra en Wilke van der Meulen
 • Nikki Larooi en Anne Larooi
 • Ingrid Zwart en Hans Zwart
 • Tineke van der Heide en Jaco Hiemstra
 • Jolanda van Kooten en Sjouke Ridzert Veenstra
 • Elske van Straten en Sytse Jouta
 • Irma Hiemstra en Minze Klompmaker
 • Marie Hiemstra en Thiadmar van der Wal
 • Irene Verbree en Gerke van der Werff
 • Ageeth Rooks en Haye Jan Nicolay
 • Anneke Kuperus en Peter Rijpstra
 • Ackelyne v/d Berg en Rients Dijkstra
 • Doeina Noordman – De Vries en Henk-Jan Noordman
 • Anna van der Meulen en Raymond Brans
 • Berber Jouta en Marten Bergsma
 • Rixt Jouta en Hessel Kingma
 • Bea de Jong en Harrie Siegersma
 • Lisl van der Schaar en Jelger van der Meulen
 • Grietine Bergsma en Ette Bergsma
 • Esmaa Hasnaoui en Allard Sinnema
 • Esmee Rinsma en Fokke Joekema
 • Sigrid Wiersma en Albertus Groenveld
 • Sabina Fortuin en Arnold van Oostrum
 • Willemijn Koopal en Bart Bennema
 • Femke Dijkstra en Benjamin van der Mossel
 • Marith Hoekstra en Giancarlo Teitsma
 • Machteld Dijkstra en Siebren Joekema
 • Gryteloek Hansma en Jelmer Deelstra
 • Anna Ennema en Erwin de Vries
 • Mare Dotinga en Matthijs Kompier
 • Anna Metzlar en Jelmer Bijlsma
 • Rimar Nicolay en Iris Elzinga
 • Corrie Herma en Ytzen van der Werf
 • Eva en Adam
 • Ashley Faber en Geert Faber

In het kort

Ieder jaar is Stiens vijf dagen lang hét centrum van de provincie met activiteiten voor alle leeftijden. Sportiviteit en gezelligheid staan centraal. De organisatie (Merkekommisje met ondersteuning van Keatsclub De Boer en De Tuolle) weet bezoekers en deelnemers elke editie weer te verrassen met een gevarieerd programma en absolute topbands!

Route plannen

Locatie feestterrein

Kaatsveld Stiens
Uniawei 2a
9051 BC Stiens

Stienzer Keatsdagen