Huisregels

Stienzer Keatsdagen

Huisregels Stienzer Keatsdagen

Om er met z’n allen ook dit jaar weer een geslaagd feest van te maken, hebben we een aantal tips / huisregels. Lees deze voor de tijd even goed door en deel ze vooraf met je vrienden.

 • Er wordt onder de 18 jaar geen alcohol geschonken.
 • We werken met een alcoholbeleid, neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang tot het feestterrein weigeren.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 • Het is verboden te roken in de feesttent.
 • Het is verboden om op het feestterrein drugs te gebruiken of in het bezit ervan te zijn.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in je bezit te hebben.
 • Het is verboden om het podium te betreden.
 • Op gronde van gedrag op het feestterrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie en/of de beveiliging u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en/of discriminatie wordt niet getolereerd.
 • Bij ongewenst gedrag of agressie wordt de persoon / personen van het terrein verwijderd.
 • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die je als bezoeker kan ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aanbrengen aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Je stemt ermee in dat film/foto’s die gemaakt worden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein om welke reden dan ook, heb je geen recht op restitutie van gelden.
 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.

In het kort

Ieder jaar is Stiens vijf dagen lang hét centrum van de provincie met activiteiten voor alle leeftijden. Sportiviteit en gezelligheid staan centraal. De organisatie weet bezoekers en deelnemers elke editie weer te verrassen met een gevarieerd programma en absolute topbands!

Route plannen

Locatie feestterrein

Kaatsveld Stiens
Uniawei 2a
9051 BC Stiens

Stienzer Keatsdagen